De Monumentencoach kan alle aspecten, die komen kijken bij de restauratie van een monument voor u begeleiden en coördineren, van initiatief tot en met de oplevering. Zo wordt u veel sores uit handen genomen en hoeft u zich geen zorgen te maken over procedures en vergunningen, offertes en contracten van aannemers, de technische uitvoering. De financiële specialisten, waarmee wij nauw samenwerken, kunnen u reeds in een vroeg stadium adviseren over de financieringsmogelijkheden. De projectcoördinator voert namens u de gesprekken met de spelers in het veld en betrekt, indien nodig, de juiste specialisten bij het bouw- en restauratieproces en dat alles met als doel: het voorkomen van complicaties, het minimaliseren van risico’s en het uit handen nemen van uw tijd, zorgen en inspanning.

Bent u in het bezit van een rijksmonument?

En bent u voornemens een restauratiecampagne op te starten?

Dan kunt u waarschijnlijk hulp gebruiken bij het ontwikkelen en uitvoeren van de plannen. En bent u bij ons aan het juiste adres!

Wij kunnen u in een vroeg stadium, dus voordat er ook maar één (ontwerp)lijn op papier is gezet, inzicht geven in de te verwachten kosten die met de restauratie-campagne is gemoeid. Dit noemen wij een zogenaamde bouwkundige quick scan, op basis waarvan een eerste kostenindicatie kan worden gegeven. Tevens kunnen wij u, met hulp van daartoe uitgeruste specialisten, aangeven welke financierings-mogelijkheden er tot uw beschikking staan. Tenslotte kunnen wij u, nog steeds in dat vroege stadium, het (tijds)pad schetsen waarlangs de formele procedures moeten worden bewandeld.

Wanneer u op basis van deze drie actoren (kostenindicatie, financierings-mogelijkheden en formele procedures) besluit de restauratiecampagne door te zetten, kunnen wij u begeleiden in het verdere traject, zoals:

- het samen met u zoeken naar een architect, die uw plannen kan vertalen in ontwerp- en bestektekeningen

- het uitvoeren van een bouw- en/of cultuurhistorisch onderzoek van het pand, op basis waarvan de architect zijn plannen kan ontwikkelen en door de formele procedures kan loodsen

- het daadwerkelijk aanboren van de financieringsbronnen (zoals bijvoorbeeld de restauratiefondshypotheek van het Nationaal Restauratiefonds)

- het samen met u en eventueel de architect zoeken naar een geschikte aannemer

- het al dan niet samen met de architect begeleiden van de uitvoering

Bent u voornemens een rijksmonument aan te schaffen?

En wilt u, voordat u tot daadwerkelijke koop overgaat, inzicht in de te verwachten kosten? Ook dan bent u bij ons aan het juiste adres!

Op basis van een zogenaamde bouwkundige quick scan kunnen wij een eerste kostenindicatie opstellen van de te verwachten onderhouds- en verbeterkosten. Met hulp van daartoe uitgeruste specialisten kunnen wij vervolgens aangeven welke financieringsmogelijkheden er tot uw beschikking staan. Tenslotte kunnen wij u, nog steeds voordat u tot daadwerkelijke koop bent over gegaan, het (tijds)pad schetsen waarlangs de formele procedures moeten worden bewandeld.

Wanneer u op basis van deze drie actoren (kostenindicatie, financierings-mogelijkheden en formele procedures) besluit de aanschaf door te zetten, kunnen wij u begeleiden in het verdere verbouwingstraject, zoals:

- het samen met u zoeken naar een architect, die uw plannen kan vertalen in ontwerp- en bestektekeningen

- het uitvoeren van een bouw- en/of cultuurhistorisch onderzoek van het pand, op basis waarvan de architect zijn plannen kan ontwikkelen en door de formele procedures kan loodsen

- het daadwerkelijk aanboren van de financieringsbronnen (zoals bijvoorbeeld de restauratiefondshypotheek van het Nationaal Restauratiefonds)

- het samen met u en eventueel de architect zoeken naar een geschikte aannemer

- het al dan niet samen met de architect begeleiden van de uitvoering

Is één van de twee scenario’s op uw situatie van toepassing en spreekt onze bedrijfssignatuur u aan, neem dan vrijblijvend contact met ons op!