Bent u voornemens een (rijks)monument aan te schaffen?

Wanneer u, voordat u tot daadwerkelijke koop overgaat, inzicht wilt krijgen in de te verwachten kosten, dan bent u bij De Monumentencoach aan het juiste adres!


Op basis van de zogenaamde bouwkundige quick scan kunnen wij een eerste kostenindicatie opstellen van de te verwachten onderhouds- en verbeterkosten. Met hulp van daartoe uitgeruste specialisten kunnen wij vervolgens aangeven welke financieringsmogelijkheden er tot uw beschikking staan. Tenslotte kunnen wij u, nog steeds voordat u tot daadwerkelijke koop bent over gegaan, het (tijd)pad schetsen waarlangs de formele procedures moeten worden bewandeld.


Wanneer u op basis van deze drie actoren (kostenindicatie, financierings-mogelijkheden en formele procedures) besluit de aanschaf door te zetten, kunnen wij u begeleiden in het verdere verbouwingstraject, zoals:
Ø het samen met u zoeken naar een architect, die uw plannen kan vertalen in ontwerp- en bestektekeningen
Ø het uitvoeren van een bouw- en/of cultuurhistorisch onderzoek van het pand, op basis waarvan de architect zijn plannen kan ontwikkelen en door de formele procedures kan loodsen
Ø het daadwerkelijk aanboren van de financieringsbronnen (zoals bijvoorbeeld de restauratiefondshypotheek van het Nationaal Restauratiefonds)
Ø het samen met u en eventueel de architect zoeken naar een geschikte aannemer
Ø het al dan niet samen met de architect begeleiden van de uitvoering


Is dit scenario op uw situatie van toepassing en spreekt onze bedrijfssignatuur u aan, neem dan vrijblijvend contact met ons op!