Bent u in het bezit van een (rijks)monument?
En bent u voornemens een restauratiecampagne op te starten?
Dan kunt u waarschijnlijk hulp gebruiken bij het ontwikkelen en uitvoeren van de plannen.

Of wilt u deskundig advies bij het plannen van het onderhoud en beheer van uw monumentale bezit?
Dan bent u bij De Monumentencoach aan het juiste adres!


Wij kunnen u in een vroeg stadium, dus voordat er ook maar één (ontwerp)lijn op papier is gezet, inzicht geven in de te verwachten kosten die met de restauratie- of onderhoudscampagne is gemoeid. Met de zogenaamde bouwkundige quick scan, kan een eerste kostenindicatie van de noodzakelijke werkzaamheden worden gegeven. Tevens kunnen wij u, met hulp van daartoe uitgeruste specialisten, aangeven welke financieringsmogelijkheden er tot uw beschikking staan. Tenslotte kunnen wij u, nog steeds in dat vroege stadium, het (tijd)pad schetsen waarlangs de formele procedures moeten worden bewandeld.


Wanneer u op basis van deze drie actoren (kostenindicatie, financierings-mogelijkheden en formele procedures) besluit de restauratie- of onderhoudscampagne door te zetten, kunnen wij u begeleiden in het verdere traject, zoals:
Ø het opstellen van een meerjaren onderhoudsplanning
Ø het samen met u zoeken naar een architect, die uw plannen kan vertalen in ontwerp- en bestektekeningen
Ø het uitvoeren van een bouw- en/of cultuurhistorisch onderzoek van het pand, op basis waarvan de architect zijn plannen kan ontwikkelen en door de formele procedures kan loodsen
Ø het daadwerkelijk aanboren van de financieringsbronnen (zoals bijvoorbeeld de restauratiefondshypotheek van het Nationaal Restauratiefonds)
Ø het samen met u en eventueel de architect zoeken naar een geschikte aannemer
Ø het al dan niet samen met de architect begeleiden van de uitvoering


Is dit scenario op uw situatie van toepassing en spreekt onze bedrijfssignatuur u aan, neem dan vrijblijvend contact met ons op!