ing. A.M.C. Dormans
(1960)

Studeerde bouwkunde aan de H.T.S. te Tilburg.

Ing. Annemie Dormans hield zich bij de gemeente Maastricht en bij Monumentenhuis Limburg bezig met projectmanagement, bouw­technisch onderzoek, en monumentensubsidies en -financieringen. Ze gaf leiding aan de vierjaarlijkse behoefteraming voor monumenten in Limburg. In 2006 startte zij haar eigen adviesbureau:
De Monumentencoach.