Onderstaand enkele nuttige links:

www.monumenten.nl
Biedt informatie over de aan- en verkoop, restauratie en onderhoud van gebouwen die aangemerkt zijn als historisch monument in Nederland.

www.belastingdienst.nl
Op de site van de Belastingdienst vindt u informatie over belastingen voor particulieren, ondernemers en belastingconsulenten.

www.restauratiefonds.nl
Het Nationaal Restauratiefonds is een onafhankelijke stichting die financieringen verstrekt en subsidies uitbetaalt aan monumenteigenaren voor restauratie en onderhoud van hun pand.

www.cultureelerfgoed.nl
De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is onderdeel van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en treedt op namens de minister. De dienst voert de Monumentenwet uit en verleent subsidies op het gebied van onroerend en roerend erfgoed. Waar dit erfgoed bedreigd wordt, onderneemt de dienst actie.

www.monumentenwacht.nl
In Amersfoort bevindt zich Monumentenwacht Nederland, de koepelorganisatie van de elf provinciale monumentenwachten in ons land, de Archeologische Monumentenwacht en de Groene Monumentenwacht.